DISK profiler

DiSK profiler bliver stadigt mere populære i danske virksomheder. Det skyldes i høj grad, at det er et lettilgængeligt profilværktøj, der samtidig har en stor effekt. Effekt på arbejdsmiljøet og trivsel, hvilket skaber direkte resultater på bundlinjen.

FÅ LAVET DIN OG DINE MEDARBEJDERES DISK PROFIL

DISK profilen klarlægger personlige adfærdsmønstre og giver en hurtig og præcis indsigt i menneskers adfærd i det arbejdsmæssige miljø. Ved en hurtig besvarelse kan det give dig en præcis viden om, hvordan mennesker opfører sig på jobbet og give svar på spørgsmål som:

  • Hvad motiverer og driver personen?
  • Hvilke styrker og begrænsninger har personen?
  • Hvordan kommunikerer du bedst naturligt med personen?
  • Hvad kan stresse personen og hvordan håndteres det bedst?
  • Har personen mest en dominerende, influerende, stabiliserende eller kompetancesøgende adfærd, eller er adfærden et herligt mix af det hele.

Priser ex. moms:

1 stk. adfærdsprofil DKK 800,00

1 times gennemgang og tilbagemelding pr. profil DKK 1.200,00

DISK-Autorisationslogo

Persolog Autorised Trainer

Såfremt du synes ovenstående interessant og vil høre mere, så er du velkommen til at skrive til kontakteoplysninger har du her.