Praktisk Gennemslagskraft 1

Bliv bedre til at få indflydelse, – og styrk dit personlige lederskab!

Det intensive kursus, hvor du kommer i dybden med at lære skabe positive relationer. Ved hjælp af praktiske øvelser, højt momentum og fokus på din egen udvikling.

Udtalelse fra kursist: samtidig så er Jill og Henrik fantastisk dygtige undervisere.

Målgruppe

• Praktisk Gennemslagskraft henvender sig til alle typer medarbejdere – både med og uden ledelsesansvar.

• Det er for dig, der i alle sammenhænge ønsker at skabe resultater og danne energiskabende og positive relationer.

Dit udbytte af kurset:

• Du bliver klogere på dig selv og andre mennesker, hvilket gør at du bedre ”forstår” menneskers til tider besynderlige adfærd. Og når du forstår, kan du bedre vælge den bedste reaktion.

• Gennem en række effektive metoder, lærer du at situationstilpasse din adfærd, således du bedre får dine ting igennem.

• Du lærer, hvordan du bedst håndterer og skaber positive relationer til mennesker, som har en anden personprofil end dig.

• Din evne til at kommunikere kort og præcist, reducere forklaringerne, stille krav og stå fast på en konstruktiv måde, styrkes.

• Du trænes i at identificere og styrke din hensigtsmæssige adfærd, samt håndtere pres og konfliktfyldte situationer, på en effektiv og respektfuld måde.

Undervisningsformen:

• Kurset er krævende, fordi du er meget i centrum, og konstant bliver udfordret på din adfærd.

• En ting er teori, en anden ting er praksis. Det meste af tiden bruger vi derfor på at træne dig i at praktisere den adfærd, der situationsbestemt giver dig størst indflydelse. Øvelse gør her mester.!

• Som træner udviser vi stor empati og respekt, men vi siger, hvad vi mener. I træningen vil du derfor, uden omsvøb, få påpeget svage og stærke sider ved din adfærd og opnåede resultater.

Før kurset:

• Forud for kurset vil du skulle udfylde en DISK personlighedsprofil, som bliver udleveret og gennemgået på kurset.

• Du skal forberede din egen ”vanskelige arbejdssituation”, som udgør en central rolle på kurset.

• Endelig vil du, sammen med din nærmeste leder, fastlægge og indsende dine specifikke målsætninger med kurset.

Selve kurset:

• 3 dages intensivt internat, hvor der max. vil være 7 deltagere på kurset, hvilket giver meget

træningstid og trygge ramme, til at udforske dit VIRKELIGE potentiale.

Efter kurset: – unikt opfølgningsforløb!

For at sikre at ”hverdagen ikke tager over” er der en opfølgningssamtale med en træner efter kurset.

Større opfølgningspakke kan tilkøbes.

Pris

DKK 16.900,00 ekskl. moms. Dette er ekslusiv ophold og forplejning.

Tilmelding

Steen Houlgaard Jensen: Det jeg vil tage videre herfra, det er at jeg har fået en større tro på mig selv, fordi jeg har lært at det ikke er så farligt.
Michael Trabjer: Jeg kan bruge det nu, jeg kan bruge det i morgen, jeg kan bruge det fremadrettet.