Strategi og Vision

Måske har jeres virksomhed formuleret en vision, en strategi og nogle værdier. Spørgsmålet er om de blot er på hjemmesiden og tryksager og ikke bliver brugt.

360willforce hjælper med at gøre visionen levende. Vi hjælper med at alle arbejder i samme retning. Dette er først muligt når alle kender virksomhedens vision og bruger den som en del af kommunikationen internt som eksternt. Medarbejderne oplever større entusiasme og motivation fordi det er lettest at handle på et klart billede – en klar vision.

Vi gør visionen visuel. Vi synliggør arbejdet med klare ikoner og illustrationer, der hjælper den enkelte, teamet og virksomheden generelt med at komme i mål. Når visionen er tydelig, kendt af alle og anvendes dagligt, bliver den virksomhedens kompas og fælles sprog. Virksomhedens sammenhængskraft og handlekraft bliver større.

Spørgsmål:

Har jeres virksomhed en vision ?

Ved alle hvad målet er og arbejder alle i samme retning ?

Har I et billede af, om I er på vej mod eller på vej væk fra målet ?