Praktisk Gennemslagskraft 2

Få indflydelse, skab resultater og styrk dit personlige lederskab – udvidet

 Målgruppe:

• Praktisk Gennemslagskraft 2 henvender sig til deltagere, der har gennemført Praktisk Gennemslagskraft 1.

• Det er for dig, der ønsker at gå i dybden med det tidligere lærte og som ønsker at få nye værktøjer til personlig udvikling.

Dit udbytte af kurset:

• Du får udviklet dine personlige kompetencer og din EQ.

Undervisningsformen:

• Kurset er krævende, fordi du er meget i centrum, og konstant bliver udfordret på din adfærd.

• En ting er teori, en anden ting er praksis. Det meste af tiden bruger vi derfor på at træne dig i at praktisere den adfærd, der situationsbestemt giver dig størst indflydelse. Øvelse gør her mester.

• Som træner udviser vi stor empati og respekt, men vi siger, hvad vi mener. I træningen vil du derfor, uden omsvøb, få påpeget svage og stærke sider ved din adfærd og opnåede resultater.

Før kurset:

• Du skal forberede din egen ”vanskelige arbejdssituation”, som udgør en central rolle på kurset.

• Endelig vil du, sammen med din nærmeste leder, fastlægge og indsende dine specifikke målsætninger med kurset.

Selve kurset:

• 2 dages intensivt internat, hvor der max. vil være 7 deltagere på kurset, hvilket giver meget

træningstid og trygge ramme, til at udforske dit VIRKELIGE potentiale.

Efter kurset: – unikt opfølgningsforløb!

For at sikre at ”hverdagen ikke tager over” er der en opfølgningssamtale med en træner efter kurset.

Større opfølgningspakke kan tilkøbes.